Kultura a spolky

Kultura je tvořena řadou složek. Divadlo, film, muzea, galerie, hudební akce, kulturní památky, knihovny, archivy a další složky. To vše je provozováno na profesionální, ale i dobrovolné základně. Kromě organizací, které se kultuře věnují profesionálně je třeba také věnovat pozornost zájmové činnosti. Právě ta totiž udržuje tradice a činí kulturu živou.

Oblasti kultury se věnuji téměř celý svůj profesní život, proto se chci zasadit o:

  • podporu folklóru a tradičních aktivit v území tak, aby zaujaly i mladé lidi a nedošlo ke ztrátě lokálních tradic
  • spolupráci muzeí v území, vznik společných projektů a živých, interaktivních expozic, které zaujmou obyvatele i návštěvníky území
  • podporu propojení duchovního prostoru Kroměříž – Bystřice pod Hostýnem – Velehrad jako nositele vysoce kvalitních hodnot, historické tradice a kultivovanosti pro všechny generace
  • podporu hudebních aktivit, které představí kvalitní umění všem generacím a přivedou mladé lidi k aktivní umělecké činnosti
  • podporu knihoven a archivů, jako „strážců paměti“, jejich transformaci v instituce schopné kvalitně obstát ve světě digitalizovaných informací
  • péči o památky UNESCO, v případě Kroměříže pak o dialog s církví, jako vlastníkem místních památek tak, aby došlo ke sbližování přístupu církve a obyvatel města, k realizaci společných akcí a aby nebyla dále omezována dostupnost památek občanům
  • podporu obnovy kulturních památek a krajiny, péči o tradiční akce a celkovou podporu akcí, které charakterizují a odlišují naše území a činí jej v rámci celé republiky jedinečným

Vašich názorů si cením: co si myslíte o mém programu v oblasti kultury? Řekněte mi to přímo na Facebooku na tomto odkazu!

. . . . . . . . . . . . .