Podnikání

Podpora podnikání je složitý proces, který je potřeba usměrňovat tak, aby se současní i potenciální podnikatelé nemuseli bát administrativních i legislativních překážek. Aby veřejná správa nepůsobila nepřátelsky, ale stala se partnerem usilujícím o rozvoj, ať už se jedná o malé podnikatele či velké firmy zaměstnávající tisíce lidí.

Chci se zabývat:

  • snížení vysoké administrativní zátěže podnikatelů 
  • podporou jednoduchého daňového systému, který bude přehledný pro všechny a bude mít minimální množství výjimek. Zvláště jednoduchý systém daní a účetnictví by měl být dostupný pro drobné podnikatele tak, aby je nadměrně nezatěžoval a nevedl k ukončení podnikání
  • specifickými potřebami našeho regionu, kam zahrnuji nejen okres, ale celý Zlínský kraj tak, aby podnikatelé i vzdělaní občané měli dobré podmínky pro svůj život i pracovní uplatnění
  • řešením problematiky průmyslové zóny v Holešově, která je připravena přijmout řadu podnikatelů a z našeho okresu tak vytvořit rychle se rozvíjející prostor se zvyšující se životní úrovní a kvalitou života. Zahájit diskusi se zainteresovanými partnery tak, aby došlo k postupném odstranění překážek pro obsahování tohoto strategického území
  • podporou nového nastavení dotačních programů tak, aby odrážely potřeby území a mohly odrážet potřeby konkrétních oblastí. Pro náš kraj by neměla chybět podpora drobného podnikání, podpora služeb v oblasti cestovního ruchu či podpora inovativních typů gumárenského či plastikářského průmyslu. Zajímavá také může být podpora zemědělské výroby a dalších činností, které jsou pro zdejší oblast typické

Vašich názorů si cením: co si myslíte o mém programu v oblasti podnikání? Řekněte mi to přímo na Facebooku na tomto odkazu!

. . . . . . . . . . . . .